NoDig-oppdrag langs E6 Kolomoen-Arnkvern

I forbindelse med arbeidet på E6 Kolomoen-Arnkvern ble planen om å grave over veien for å legge nye overvannsledninger skrinlagt til fordel for utblokking flere steder på strekningen. Hæhre Entreprenør valgte å sette bort jobben til Isachsens NoDig-avdeling og vi fraktet vår egen trekkeutblokkingsmaskin til Hedmark hvor vi umiddelbart gikk løs på oppgaven.

Vi gjennomførte totalt 13 kryssinger med rørledninger fra Ø 400 mm til Ø 1000 mm og nå finner overvannet veien gjennom 13 sveisede PE-rør under E6. Vi brukte ca. en dag pr. kryssing og dette bidro til økt fremdrift og ikke minst uten omlegging av trafikken på en meget trafikkert strekning.