Knut Skorta

Samspillskontrakter er en kontraktsform som blir mer og mer vanlig mellom byggherrer og entreprenører. Et av formålene er å dra nytte av begge parters kompetanse og erfaring. Ett tett samarbeid mellom byggherre og entreprenør skal bidra til gode og kostnadseffektive løsninger. Dette har vi stor tro på at vi vil oppnå i prosjektet vi nå skal i gang med for Oslo VAV, hvor vi skal rehabilitere vannledninger i Kirkeveien ved Ullevål sykehus.

Arbeidet vil hovedsakelig bestå i utblokking av ca. 700 meter med vannledning samt rehabilitering av kummer. Det vil også medføre en del trafikkavvikling, men det blir minimalt i motsetning til hva det ville vært om arbeidet skulle vært løst med konvensjonelle gravemetoder. Forprosjekteringen er allerede i gang og jobben forventes og være ferdigstilt i september 2020.