Daniel Solstad

Isachsen NoDig teller nå 44 ansatte og vi har hatt betydelig vekst de siste årene. Mye tyder på at flere nye ansatte vil komme til utover året – her følger en kort presentasjon vår nye anleggsleder.

Daniel Solstad (37) er ansatt som anleggsleder og begynte hos oss den 1. juli. Han er i gang med prosjektet Elgfaret og Skogfaret for Skedsmo kommune. Daniel er fra Tønsberg og er en erfaren anleggsmann! Han startet karrieren som maskinfører og har med sin praktiske erfaring et fortrinn når han nå skal lede og drifte anlegg for oss. I tillegg til å være dyktig er han en gledesspreder som gled rett inn blant sine nye kollegaer. Daniel fremhever de spennende mulighetene som ligger innenfor gravefrie løsninger og ser frem til å ta del i utviklingen fremover. Han har en datter på ni år og rykter forteller at han er en habil gitarist. Vi ønsker velkommen til vår nye musikalske anleggsleder.