Knut Skorta, fagansvarlig NoDig i Isachsen Anlegg

Fagansvarlig i NoDig-avdelingen til Isachsen, Knut Skorta, har over 20 års erfaring i bransjen og har klare oppfatninger om hvorfor det er viktig å spre kunnskap om NoDig.

– Jeg mener rådgiverne som det beskrivende leddet i enda større grad må forholde seg til NoDig og mulighetene som ligger i de gravefrie løsningene. De er tidlig inne i prosjektene og har stor påvirkningskraft på valg av metoder. Om vi skal klare å fornye vann- og avløpsnettet med det etterslepet vi har i Norge i dag, er vi avhengig av at kompetansen innenfor VA og NoDig utvikles og når flere rådgivermiljøer og ledningseiere.

Hvordan ser du på deres rolle som entreprenør?

– Vi som utførende entreprenør har selvsagt også et stort ansvar for å bringe kunnskap og erfaring ut i bransjen. Vi må være mer aktive enn vi har vært til nå med å dele erfaringer og jobbe mer oppsøkende mot både rådgiverne og mot bransjen forøvrig. Den nordiske bransjeorganisasjonen SSTT gjør en viktig jobb med å fremme både kunnskap og kompetanse om hvilke funksjonelle og miljømessige fordeler NoDig-metodene representerer.

Hvis du skal gi ett råd, hva blir det?

– Når det planlegges et VA-prosjekt så må alltid NoDig-metoder være med i vurderingen!