Lærlinger i NoDig

Innenfor anleggsbransjen er NoDig fortsatt å regne som en nisje, selv om vi ser at bruk av gravefrie løsninger vil øke kraftig i årene som kommer. Det er derfor viktig å sørge for rekruttering samt å øke kompetansen i bransjen vår. En del av dette handler om å satse på lærlinger! Hos Isachsen NoDig har vi Sander Sørensen og Jonas Grønvold som nylig besto fagprøven med glans, og som nå er fagarbeidere i ordets rette forstand. Henrik Bringsrud Sannes er lærling på andre året – i tillegg forsterket vi i sommer troppen i Isachsen NoDig med ytterligere tre nye lærlinger; Birk Aagaard Brethvad, Ian Steinbrenner og Fred Marius Ståland. Velkommen til oss😊