Lærlinger er fremtidens fagarbeidere

Innenfor anleggsbransjen er NoDig fortsatt å regne som en nisje, selv om vi ser at bruk av gravefrie løsninger vil øke kraftig i årene som kommer. Det er derfor viktig å sørge for rekruttering samt å øke kompetansen i bransjen vår. En del av dette handler om å satse på lærlinger! Hos Isachsen NoDig har…

Ny samspillskontrakt med Oslo VAV

Samspillskontrakter er en kontraktsform som blir mer og mer vanlig mellom byggherrer og entreprenører. Et av formålene er å dra nytte av begge parters kompetanse og erfaring. Ett tett samarbeid mellom byggherre og entreprenør skal bidra til gode og kostnadseffektive løsninger. Dette har vi stor tro på at vi vil oppnå i prosjektet vi nå…

Ny anleggsleder i Isachsen NoDig

Isachsen NoDig teller nå 44 ansatte og vi har hatt betydelig vekst de siste årene. Mye tyder på at flere nye ansatte vil komme til utover året – her følger en kort presentasjon vår nye anleggsleder. Daniel Solstad (37) er ansatt som anleggsleder og begynte hos oss den 1. juli. Han er i gang med…

Allmøte med gokart

Vi kan bekrefte at fysiske allmøter ikke har gått av moten. Torsdag 22. august samlet vi alle i Isachsen NoDig til allmøte hvor målet var å knytte enda tettere bånd med hverandre internt – viktig informasjon sto på agendaen og avslutningsvis var det gokart-konkurranse på Norges råeste innendørs gokartbane, Harald Huysman Karting. Fagansvarlig Knut Skorta…

54 boliger får bedre trykk og vannkvalitet

Så langt har vi skiftet ut 912 meter av hovedvannledningen som går gjennom deler av et boligfelt på Oppsal i Oslo. Jobben utføres for Oslo VAV og planen er å skifte ut ytterligere 3500 meter med vannledning. Hittil har beboerne i 54 husstander fått både bedre vanntrykk og en stabil vannkvalitet når de skur på…

To nye ansatte

I takt med veksten vi opplever er det løpende behov for kompetent arbeidskraft. Nylig fikk vi to medarbeidere om bord, begge med viktig kompetanse og erfaring. Marius Eriksen (31) har allerede 9 års erfaring i NoDig-bransjen og startet hos oss den 29. april. Han har jobbet som utførende og løst komplekse prosjekter med strømperenovering, styrt…

NoDig må alltid vurderes!

Fagansvarlig i NoDig-avdelingen til Isachsen, Knut Skorta, har over 20 års erfaring i bransjen og har klare oppfatninger om hvorfor det er viktig å spre kunnskap om NoDig. – Jeg mener rådgiverne som det beskrivende leddet i enda større grad må forholde seg til NoDig og mulighetene som ligger i de gravefrie løsningene. De er…

Unngikk trafikkomlegging på E6 i Stange

I forbindelse med arbeidet på E6 Kolomoen-Arnkvern ble planen om å grave over veien for å legge nye overvannsledninger skrinlagt til fordel for utblokking flere steder på strekningen. Hæhre Entreprenør valgte å sette bort jobben til Isachsens NoDig-avdeling og vi fraktet vår egen trekkeutblokkingsmaskin til Hedmark hvor vi umiddelbart gikk løs på oppgaven. Vi gjennomførte…