Utskiftning av hovedvannledning i Oppsal

Så langt har vi skiftet ut 912 meter av hovedvannledningen som går gjennom deler av et boligfelt på Oppsal i Oslo. Jobben utføres for Oslo VAV og planen er å skifte ut ytterligere 3500 meter med vannledning.

Hittil har beboerne i 54 husstander fått både bedre vanntrykk og en stabil vannkvalitet når de skur på springen for å tappe seg et glass med vann. Vi har brukt utblokking som metode og dette har spart bomiljøet for unødig støy, sørget for mindre massetransport og ikke minst redusert inngripen i eksisterende terreng. Samtidig har både gående, syklister og bilister hatt bedre fremkommelighet i perioden hvor arbeidet har pågått. Vannledningen som er byttet ut er et støpejernsrør fra 1963 og levetiden på det nye anlegget anslås til 100 år.