NoDig

Spesialister på
grøftefrie løsninger

Tjenester

NoDig eller grøftefri rørlegging foregår ved å bruke eksisterende rør til fremføring av nye, eller etablering av helt nye rør i urørt terreng. Filosofien er at eksisterende rør – uansett tilstand – betraktes som en ressurs, blant annet som føringsveier for nye rør.

NoDig-metodene bidrar i mange tilfeller til å minske unødig støy, fører til mindre massetransport og redusert inngripen i eksisterende terreng. I byer og tettbebygde strøk har dette svært positive effekter for bomiljøet, og ikke minst med tanke på enklere trafikkavvikling i anleggsperioden. Samtidig er det åpenbare positive miljøeffekter.

NoDig-teknologien er i mange tilfeller en kostnadseffektiv og bærekraftig måte å fornye ledningsnettet på hvor fordelene er mange.

De ulike metodene egner seg i varierende grad avhengig av tilstanden på det eksisterende røret.

 • Utblokking
 • Styrt boring
 • Hammerboring
 • Strømperenovering
 • Speilsveising
Illustrasjonsbilde av utblokking

Om oss

Gjennom de senere årene har Isachsen gjennomført en rekke NoDig-prosjekter og opparbeidet seg en solid kompetanse og gjennomføringsevne innenfor NoDig-segmentet. Vi har dyktige medarbeidere med lang erfaring i bransjen samt en solid tilhørende utstyrspark.

Stadig flere byggherrer og ledningseiere vurderer gravefrie løsninger på prosjekter hvor vann- og avløpsnettet skal rehabiliteres. Mange prosjekter er også en kombinasjon av NoDig-løsninger og tradisjonell anleggsdrift. I tillegg til den spesifikke NoDig-kompetansen har vi i Isachsen bred kompetanse på tradisjonell anleggsdrift, og det er kombinasjonen av dette som er vår største styrke.

Mange av våre kunder er kommuner, private ledningseiere og utførende entreprenører i tillegg til selskapets egne prosjekter. Vi kan bistå med rådgivning, prosjektering og utførelse.

Aktuelt

Lærlinger er fremtidens fagarbeidere

Innenfor anleggsbransjen er NoDig fortsatt å regne som en nisje, selv om vi ser at bruk av gravefrie løsninger vil øke kraftig i årene som kommer. Det er derfor viktig å sørge for rekruttering samt å øke kompetansen i bransjen vår. En del av dette handler om å satse på lærlinger! Hos Isachsen NoDig har…

Ny samspillskontrakt med Oslo VAV

Samspillskontrakter er en kontraktsform som blir mer og mer vanlig mellom byggherrer og entreprenører. Et av formålene er å dra nytte av begge parters kompetanse og erfaring. Ett tett samarbeid mellom byggherre og entreprenør skal bidra til gode og kostnadseffektive løsninger. Dette har vi stor tro på at vi vil oppnå i prosjektet vi nå…

Ny anleggsleder i Isachsen NoDig

Isachsen NoDig teller nå 44 ansatte og vi har hatt betydelig vekst de siste årene. Mye tyder på at flere nye ansatte vil komme til utover året – her følger en kort presentasjon vår nye anleggsleder. Daniel Solstad (37) er ansatt som anleggsleder og begynte hos oss den 1. juli. Han er i gang med…

Allmøte med gokart

Vi kan bekrefte at fysiske allmøter ikke har gått av moten. Torsdag 22. august samlet vi alle i Isachsen NoDig til allmøte hvor målet var å knytte enda tettere bånd med hverandre internt – viktig informasjon sto på agendaen og avslutningsvis var det gokart-konkurranse på Norges råeste innendørs gokartbane, Harald Huysman Karting. Fagansvarlig Knut Skorta…

Kontakt oss

 • Telefon

  32 23 24 00

 • Åpningstider:

  Man-Fre 08.00 – 16.00

 • Adresse:

  Teglverksveien 100

  3057 Solbergelva

 • Fakturaadresse:

  Vi ønsker å motta faktura som EHF. Faktura kan også sendes på epost faktura@betonmast.no. Faktura merkes med prosjektnummer og referanse.

Her finner du oss